Vogels van Houtribhoogte

Een indrukwekkende verzameling waarnemingen

Dit is een overzicht van alle soorten vogels waargenomen in het woongebied Houtribhoogte. Deze inventarisatie beperkt zich tot de waarnemingen binnen de grenzen van het gebied zelf plus het luchtruim daarboven.
Onder waarnemen verstaan we ook het horen van het geluid van de vogel (bijv. koekoek, nachtegaal), en het overvliegen van vogels (bijv. lepelaar, grote zilverreiger).
De meeste foto's zijn door bewoners gemaakt maar in een enkel geval is de foto "geleend" van Internet. Het is de bedoeling om al die geleende foto's te vervangen. Mocht een foto niet duidelijk zijn? Even met Google-afbeeldingen de naam van de vogel invoeren en je krijgt de prachtigste plaatjes op het scherm.

De redactie van deze (digitale) Vogelgids wordt gevoerd door Siem van der Molen. Hij wordt nu ook ondersteund door Dimitri Mulder, die een bovengemiddelde deskundige is, bekend in Harderwijk en omstreken van zijn cursussen 'Vogelherkenning'. Zijn bijdrage aan de website waarnemingen.nl is groot. Er zullen dus meer vogels bijkomen in deze gids.

De naam van de vogel wordt zichtbaar als je met de muis de foto's langs gaat, of als je met je vinger op de smartphone of tablet tikt; klik op een foto en meer informatie komt beschikbaar. Veel plezier met kijken. Het grootste plezier beleef je natuurlijk door er zelf op uit te trekken.

Van Adri de Groot hebben we toestemming om uit zijn collectie te publiceren. Schitterende verzameling foto's te vinden op zijn website . Bedankt Adri!
Vogelgids Europa: Vogelbescherming .

foto aalscholver
Aalscholver
phalacrocorax carbo
info over
Aalscholver
foto appelvink
Appelvink
coccothraustes coccothraustes
info over
Appelvink
Baardmannetje
Baardmannetje
panarus biarmicus
info over
Baardmannetje
foto beflijster
Beflijster
turdus torquarus
info over
Beflijster
foto bergeend
Bergeend
tadorna tadorna
info over
Bergeend
foto bladkoning
Bladkoning
phylloscopus inornatus
info over
Bladkoning
foto blauwborst
Blauwborst
luscinia svecica
info over
Blauwborst
foto blauwe reiger
Blauwe reiger
ardea cinereaardea cinerea
info over
Blauwe reiger
foto boerenzwaluw
Boeren Zwaluw
hirundo rustica
info over
Boeren Zwaluw
bonte strandloper
Bonte Strandloper
boomkruiper
Boomkruiper
certhia brachydactyla
info over
Boomkruiper
boompieper
Boompieper
anthus trivialis
info over
Boompieper
foto boomvalk
Boomvalk
falco subbuteo
info over
Boomvalk
bosrietzanger
Bosrietzanger
acrocephalus palustris
info over
Bosrietzanger
foto braamsluiper
Braamsluiper
sylvia curruca
info over
Braamsluiper
brilduiker
Brilduiker
bucephala clangula
info over
Brilduiker
bruine kiekendief
Bruine Kiekendief
circus aeruginosus
info over
Bruine Kiekendief
buizerd
Buizerd
buteo buteo
info over
Buizerd
casarca
Casarca
tadorna ferruginea
info over
Casarca
cettis zanger
Cetti’s Zanger
dodaars
Dodaars
tachybaptus ruficollis
info over
Dodaars
ekster
Ekster
pica pica
info over
Ekster
europese kanarie
Europese Kanarie
Fitis
Fitis
phylloscopus trochilus
info over
Fitis
fuut
Fuut
podiceps cristatus
info over
Fuut
gekraagde roodstaart
Gekraagde Roodstaart
phoenicurus phoenicurus
info over
Gekraagde Roodstaart
foto gelekwikstaart
Gele Kwikstaart
motacilla flava
info over
Gele Kwikstaart
gierzwaluw
Gierzwaluw
goudhaantje
Goudhaantje
regulus regulus
info over
Goudhaantje
goudvink
Goudvink
pyrrhula pyrrhula
info over
Goudvink
grasmus
Grasmus
sylvia communis
info over
Grasmus
graspieper
Graspieper
anthus pratensis
info over
Graspieper
grauwe gans
Grauwe Gans
groen specht
Groene Specht
groenling
Groenling
<p>Lengte 30 tot 36 cm, spanwijdte 45 tot 51 cm.</p> <p>Broedt in open loof- en gemengde bossen, cultuur landschappen met weiden en bomen, parken en soms grote tuinen. Zit vaak op de grond. Het voedsel bestaat voornamelijk uit op de grond levende mieren. Een schuwe en waakzame vogel. Hij heeft een golvende vlucht.<br>Herkenbaar aan de groene kleur en een rode kap op de kop en een gele stuit. Zang: een reeks hoge lachende geluiden in hoogte aflopend.<br>Dit exemplaar vloog achter de huizen van de Duinvoet langs.</p>
info over
Groenling
grote barmsijs
Grote Barmsijs
carduelis flammea
info over
Grote Barmsijs
grote bonte specht
Grote Bonte Specht
dendrocopos major
info over
Grote Bonte Specht
grote canadese gans
Grote Canadese Gans
grote lijster
Grote Lijster
turdus viscivorus
info over
Grote Lijster
grote mantelmeeuw
Grote Mantelmeeuw
grote zaagbek
Grote Zaagbek
mergus merganser
info over
Grote Zaagbek
grote zilverreiger
Grote Zilverreiger
casmerodius albus
info over
Grote Zilverreiger
Havik
Havik
accipiter gentilis
info over
Havik
heggenmus
Heggenmus
prunella modularis
info over
Heggenmus
holenduif
Holenduif
columba oenas
info over
Holenduif
houtduif
Houtduif
columba palumbus
info over
Houtduif
foto dode houtsnip
Houtsnip
solopax rusticola
info over
Houtsnip
huismus
Huismus
passer domesticus
info over
Huismus
huiszwaluw
Huiszwaluw
delichon urbica
info over
Huiszwaluw
kauw
Kauw
corvus monedula
info over
Kauw
keep
Keep
fringilla montifringila
info over
Keep
kievit
Kievit
vanellus vanellus
info over
Kievit
kleine barmsijs
Kleine Barmsijs
acanthis cabaret
info over
Kleine Barmsijs
kleine bonte specht
Kleine Bonte Specht
foto kleine karekiet
Kleine Karekiet
acrocephalus scirpaceus
info over
Kleine Karekiet
kleine mantelmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
kleine plevier
Kleine Plevier
charadrius dubius
info over
Kleine Plevier
kleine zilverreiger
Kleine Zilverreiger
kluut
Kluut
recurvirostra avosetta
info over
Kluut
kneu
Kneu
caduelis cannabina
info over
Kneu
knobbelzwaan
Knobbelzwaan
koekoek
Koekoek
cuclus canorus
info over
Koekoek
kokmeeuw
Kokmeeuw
larus ridibundus
info over
Kokmeeuw
koolmees
Koolmees
parus major
info over
Koolmees
koperwiek
Koperwiek
turdus iliacus
info over
Koperwiek
krakeend
Krakeend
mareca strepera
info over
Krakeend
kramsvogel
Kramsvogel
turdus pilaris
info over
Kramsvogel
krooneend
Krooneend
netta rufina
info over
Krooneend
kuifeend
Kuifeend
aythya fuligala
info over
Kuifeend
lepelaar
Lepelaar
platalea leucorodia
info over
Lepelaar
meerkoet
Meerkoet
fulica atra
info over
Meerkoet
merel
Merel
turdus merula
info over
Merel
nonnetje
Nonnetje
mergellus albellus
info over
Nonnetje
oeverzwaluw
Oeverzwaluw
riparia riparia
info over
Oeverzwaluw
ooievaar
Ooievaar
ciconia ciconia
info over
Ooievaar
paapje
Paapje
saxicola rubetra
info over
Paapje
pestvogel
Pestvogel
bombycilla garrulus
info over
Pestvogel
pijlstaart
Pijlstaart
pimpelmees
Pimpelmees
parus caeruleus
info over
Pimpelmees
putter
Putter
carduelus carduelus
info over
Putter
foto ransuil
Ransuil
foto rietgors
Rietgors
emberiza schoenicius
info over
Rietgors
rietzanger
Rietzanger
acrocephalus schoenobaenus
info over
Rietzanger
roerdomp
Roerdomp
botarus stellaris
info over
Roerdomp
roodborst
Roodborst
erithacus rubecula
info over
Roodborst
roodborst tapuit
Roodborst Tapuit
saxicola rubicola
info over
Roodborst Tapuit
scholekster
Scholekster
haematopus ostralegus
info over
Scholekster
sijs
Sijs
carduelis spinus
info over
Sijs
slechtvalk
Slechtvalk
falco peregrinus
info over
Slechtvalk
slobeend
Slobeend
anas clypeata
info over
Slobeend
snor
Snor
locustella luscinioides
info over
Snor
foto sperwer
Sperwer
accipiter nisus
info over
Sperwer
spotvogel
Spotvogel
hippolais icterina
info over
Spotvogel
staartmees
Staartmees
aegithalos caudatus
info over
Staartmees
steenuil
Steenuil
athene noctua
info over
Steenuil
stormmeeuw
Stormmeeuw
tafeleend
Tafeleend
aythya ferina
info over
Tafeleend
tapuit
Tapuit
oenanthe oenanthe
info over
Tapuit
tjiftjaf
Tjiftjaf
phylloscopus collybita
info over
Tjiftjaf
Toppereend
Toppereend
aythya marila
info over
Toppereend
torenvalk
Torenvalk
falco tinnunculus
info over
Torenvalk
tuinfluiter
Tuinfluiter
sylvia borin
info over
Tuinfluiter
turkse tortel
Turkse Tortel
streptopelia decaocto
info over
Turkse Tortel
foto velduil
Velduil
asio flammeus
info over
Velduil
vink
Vink
fringilla coelebs
info over
Vink
visdief
Visdief
sterna hirundo
info over
Visdief
vlaamse gaai
Vlaamse Gaai
garullus glandarius
info over
Vlaamse Gaai
vuur goudhaanthe
Vuur Goudhaantje
regulus signicaillus
info over
Vuur Goudhaantje
waterhoen
Waterhoen
gallinula chloropus
info over
Waterhoen
waterpieper
Waterpieper
anthus spinoletta
info over
Waterpieper
foto waterral
Waterral
rallus aquaticus
info over
Waterral
watersnip
Watersnip
gallinago gallinago
info over
Watersnip
wilde eend
Wilde Eend
anas platyrhynchos
info over
Wilde Eend
wilde zwaan
Wilde Zwaan
cygnus cygnus
info over
Wilde Zwaan
winterkoning
Winterkoning
troglodytes troglodytes
info over
Winterkoning
wintertalin
Wintertaling
witgat
Witgat
tringa ochropus
info over
Witgat
witkop staartmees
Witkop Staartmees
aegithalos caudatus caudatus
info over
Witkop Staartmees
witte kwikstaart
Witte Kwikstaart
zanglijster
Zanglijster
turdus philomenos
info over
Zanglijster
foto ijsvogel
IJsvogel
alcedo atthis
info over
IJsvogel
zilvermeeuw
Zilvermeeuw
larus argentatus
info over
Zilvermeeuw
zomer tortel
Zomertortel
streptopelia tur tur
info over
Zomertortel
Zwarte Kraai
Zwarte Kraai
corvus corone
info over
Zwarte Kraai
zwarte mees
Zwarte Mees
zwarte roodstaart
Zwarte Roodstaart
phoenicurus ochruros
info over
Zwarte Roodstaart
zwarte zwaan
Zwarte Zwaan
cygnus atratus
info over
Zwarte Zwaan
zwartkop
Zwartkop
sulvia atricailla
info over
Zwartkop
zwartkopmeeuw
Zwartkopmeeuw
larus menalocephalus
info over
Zwartkopmeeuw
Top

© auteursrechten

Voor zover bekend worden geen auteursrechten geschonden met de publicatie van de foto's in deze digitale vogelgids. Mocht dit onverhoopt toch het geval zijn, dan bij voorbaat excuses en wordt de rechthebbende verzocht zich te melden bij de samensteller en / of de webmaster.

Heeft u aanvullingen, verbeteringen en / of zelf gemaakte foto's? Neem dan even  met de redactie contact op.