turkse tortel
streptopelia decaocto

Turkse Tortel

Algemeen voorkomende duif. Lengte: 31 – 34 cm. Broedt in en om boerderijen, dorpen en steden op plaatsen waar voldoende dicht bebladerde bomen staan om te nestelen. Heeft zich sinds 1950 vanuit Oost Europa uitgebreid over de rest van Europa. Voedsel hoofdzakelijk plantaardig.

Herkenning: middelgrote langgerekte, vrij sierlijke duif met een lange staart en een licht verenkleed. Gemakkelijk te herkennen aan smalle zwarte, met wit omrande dwarsband op de zijhals. Vrij effen bleek-beige grijs met iets bruinere tint op de bovenkant en een blauw grijze tint op de grote dekveren. De staartrand is wit.