foto braamsluiper
sylvia curruca

Braamsluiper

Lengte: 11,5 – 12,5 cm. Broedt in open bosgebieden met open plekken, parken en tuinen in struiken en hagen. Zomergast (april – oktober). Overwintert in NO Afrika. Onopvallend in broedgebied en voornamelijk door zang vast te stellen. Nestelt in dicht struikgewas.

Herkenning: kleine compacte vogel met vrij korte staart. Grijsbruine bovenzijde en grijzere kruin en staart. Beste kenmerk is donker grijze oorstreek, donkerder dan kruin, in combinatie met klein formaat en donkergrijze poten. Soms een grijs witte wenkbrauwstreep. Snavel vrij kort met blauw grijze basis.