tuinfluiter
sylvia borin

Tuinfluiter

Lengte 13, 14.5 cm. Broedt in open bossen met veel struiken, bosranden, boomgaarden, parken met dichte ondergroei en verwilderde tuinen. Zomergast ( in Nederland midden april tot oktober). Overwintert in tropisch Afrika. Schuw. Laat zich meestal maar kort zien. Nestelt laag in struik of dichte kruidlaag.

Opvallende zwaar gebouwde, bruingrijze iets groenig getinte zanger zonder echte veldkenmerken. Vrij dikke, stompe blauwachtig grijsbruine snavel met iets donkerdere punt. Vrij krachtige lichtgrijze poten. Onduidelijk lichte oogring (donker oog) en onopvallende korte lichte wenkbrauwstreep. Kenmerkende zuiver grijze tint op zijhals. Roep: De zang bestaat uit prachtige 3-8 seconden lange strofen van snelle lage tonen, soms wat lijsterachtig en dan weer rauwer, zonder duidelijke melodie.