zomer tortel
streptopelia tur tur

Zomertortel

Broedt in open loofbossen en boomgroepen met rijke ondergroei in laagland, vooral in landbouw gebieden. Ook in meer open terrein met dicht struikgewas en verspreide bomen. Zomergast (meest april tot september), overwintert zuidelijk van de Sahara. Vrij schuw en houdt zich vaak in bomen verscholen. Wordt zwaar bejaagd tijdens de trek over het Middellandse-Zeegebied.

Herkenning: Vrij kleine slanke duif met snelle, ietwat rukkende vlucht. Heldere oranje-bruine veerzomen en grijsblauwe baan op midden van bovenvleugel. Tijdens de vlucht valt de witte staartband op. Geluid: diep hard spinnend turrrrrr turrrrr turrrrr, meermalen herhaald.