Groenbeheer

Algemeen

Om het landschap van Houtribhoogte te (laten) ontwikkelen naar het oorspronkelijke beeld van de Gemeente Lelystad en zoals uitgewerkt door de landschapsarchitect, de Stijlgroep, heeft de Stichting Beheer Houtribhoogte het beheer sinds januari 2023 uitbesteed bij SmitsRinsma. Dit bedrijf is een ingenieursbureau dat adviseert in het beheer van de buitenruimte. Het onderhoud zelf wordt uitgevoerd door een aannemer / specialist op het gebied van terreininrichting en -onderhoud (flevo landscaping). Dit geldt uitsluitend voor die gebieden van Houtribhoogte, die aan de Stichting Beheer zijn overgedragen. De overige terreinen, in eigendom van de projectontwikkelaar, de Gemeente Lelystad en / of het Waterschap, worden geheel of gedeeltelijk door of namens deze eigenaren beheerd (meestal alleen gemaaid).

De beheerder heeft een beheerplan opgesteld op basis van het beeldplan van de landschapsarchitect. Dit beeldplan is destijds door de Gemeente Lelystad goedgekeurd. Wel is het beeldplan door de landschapsarchitect bijgesteld op basis van de groei sinds 2004 en de herontwikkeling van het gebied in 2019: Het totaalplan groenbeheer.
Let op: aanplant van het groen rond de nieuwbouw woningen van fase 1 en fase 2 is onderdeel van de projectontwikkeling van Van Wijnen en valt niet onder het groenbeheer van de Stichting.

Uitvoering van het beheerplan is soms een lastige kwestie: Voor de één is een distel een mooie wilde bloem en voor de ander een vervelend onkruid dat verwijderd moet worden. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de wettelijke bepalingen aangaande het Flora en Fauna.

Het is niet toegestaan om zelf, zonder toestemming vooraf in het landschap te planten, tenzij in verplaatsbare kuipen / bakken op het exclusiviteitsgebied van de eigen woning. Toestemming vooraf bij de Stichting kan veel misverstand of irritatie v.v. voorkomen. Hetzelfde geldt voor goed bedoelde, individuele onderhoud werkzaamheden. Beplanting niet in overleg aangebracht, wordt ook niet in overleg verwijderd. Bij zelf werkzaamheden in het mandelige gebied, ook in het gebied voor exclusief gebruik, worden de eventuele kosten voor herstel bij de bewoner in rekening gebracht. Dit heeft een reden: het mandelig gebied, ook met het recht op exclusief gebruik, is eigendom van ALLE deelgenoten.

Uitgangspunt voor het landschap van Houtribhoogte | Duin & Water: Toelichting door Landschaparchitect

Planning voor het komende kwartaal 2024

Nieuwe aannemer Groenonderhoud: Flevo Landscaping.

De beheerder SmitsRinsma heeft het beheerplan met de nieuwe aannemer doorgenomen. Op 9 februari 2024 zijn de details voor het snoeien van bomen en struiken besproken. Vanaf maandag 4 maart zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Aan- en opmerkingen over uit te voeren werkzaamheden uitsluitend via de Stichting en niet via de beheerder en / of de medewerkers van de aannemer.