oeverzwaluw
riparia riparia

Oeverzwaluw

De kleinste Europese zwaluw. Lengte: 12 tot 13 cm. Periode: zomergast van eind maart tot oktober.

De bovenkant is bruin en de onderkant is wit. Bruine borstband. De staart is licht gevorkt. De oeverzwaluw is aan water gebonden. Vaak scheren ze in groepjes over het water om insecten te bemachtigen. Ze nestelen in zelf gegraven holen langs steile oevers. De vogel broedt in kolonies waarbij de nesten vaak in rijen naast elkaar worden gemaakt. Door kunstmatige aanleg van wanden/ zandbergen is de soort tegenwoordig plaatselijk weer algemeen aanwezig. Jaarlijks meer dan tien nesten geteld in de afgevlakte bergen zand vóór de nieuwbouw. Brengen veel jongen voort.