kluut
recurvirostra avosetta

Kluut

Lengte 42-46 cm ( incl. snavel c 8 cm; excl pootprojectie c 10 cm), S 67-77 cm. Broedt in vlakke open zeekuste gebieden en langs ondiepe, brakke of zoute lagunes en inlagen met kale oevers en zandige ondiepten; soms bij zoet water. In winter ook in estuaria en op moddervlakten. Aantal in Nederland laag in dec.- febr ; in winter vertrekken veel noordelijke vogels naar Middelandse-Zee gebied en Afrika. Voedsel bestaat vooral uit insecten en kleine kreeftachtigen, bemachtigd met karakteristieke zijwaarts maaiende beweging van iets geopende snavel door water of slik, waarbij prooi op de tast wordt opgespoord. Pikt soms voedseldeeltjes van modderoppervlak; zwemt soms en grondelend als eend. Nest is spaarzaam of geheel bekleed kuiltje op kale bodem nabij water.

Herkenning: Kan bij korte waarneming of op grote afstand op meeuw lijken door witte algemene indruk. Overigens onmiskenbaar door wit zwart verenkleed, dunne opgewipte zwarte snavel en lange lichtblauwe poten.

Geluid: gewone roep is luid fluitend “kluup kluup kluup” met een bellende toon.