foto ringmus

Ringmus

Wordt vaak verward met het mannetje van de huismus. Lengte: 12 tot 14 cm. Periode: het hele jaar door te zien.

De bovenkant is bruin en getekend met donkere lengtestrepen. De keel is zwart en er zijn zwarte wangvlekken. De kruin is roodbruin en hij heeft een witte halsring. De ringmus is een algemene broedvogel, maar is de laatste jaren sterk in aantal afgenomen. Hoewel de meeste vogels in de winter in hetzelfde gebied blijven, trekken ringmussen uit het noorden over een kleine afstand zuidwaarts. Regelmatig groepjes te zien in het gebied tussen de nieuwe en de oude vijver en van daaruit richting bossen zuid- / oostkant Houtribhoogte.