gierzwaluw
apus apus

Gierzwaluw

Algemeen voorkomende zwaluw. Lengte 17 tot 19 cm. Spanwijdte 40 tot 44 cm. Periode: zomergast, hoofdzakelijk mei – augustus. Overwintert in Zuid Afrika.

Broedt in steden en dorpen en zelden in onbewoonde beboste gebieden. Nestelt in ventilatieschachten, spleten in muren, onder dakpannen, in kerktorens rotsspleten of boomholtes. Jaagt onophoudelijk in de lucht op insecten, vaak in groepen. Maken tijdens de jacht op zomeravonden een zeer schril, snerpend geluid. Vleugels zijn sikkelvormig, met lange hand- en zeer korte armvleugel. Zeer snelle en goede vliegers. Komt Houtribhoogte af en toe bezoeken.