Goedenavond,

Informatie van zaterdag 13 juli 2024

Van de bestuurstafel

Openbare notulen

Groenbeheer: Gemaaid: maandag 24 juni. In juli weer.

De buurtbus vertrekt om 19:11 uur.


icoon afval
maandag 15 juli
maandag 22 juliicoon afval
vrijdag 9 augustusicoon afval

Park Houtribhoogte

Wonen in een natuurlijke omgeving in Lelystad

Houtribhoogte

Houtribhoogte

Houtribhoogte is een bijzonder woonpark in Lelystad aan de kust van het IJsselmeer. Kenmerkend voor dit park is de karakteristieke architectuur van de woningen in een open en natuurlijke omgeving. Deze omgeving is ooit ontstaan in een tijdelijk zanddepot voor de bouwactiviteiten in de Flevopolder; een Duinachtig gebied, maar wel achter een dijk.
Het gehele gebied is particulier eigendom en het beheer is bij notariële akte toevertrouwd aan de Stichting Beheer Houtribhoogte. De statuten van deze  Stichting zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Voorts gelden er een aantal overeengekomen afspraken:


De Stichting Beheer Houtribhoogte is, binnen de kaders van de geldende wettelijke bepalingen en de overeengekomen afspraken, autonoom in haar beslissingen en bevoegdheden ten aanzien van het beheer van Houtribhoogte. Tijdens de ontwikkeling van het gehele project is de projectontwikkelaar voorzitter van de Stichting om er zo op toe te kunnen zien dat het karakter van het geheel overeenkomstig de oorspronkelijke plannen blijft tot en met de voltooiing er van.

Activiteiten

De deelaspecten van Houtribhoogte:
klussenclub - gebied ontwikkeling - groenbeheer.

Heeft u zich als bewoner al aangemeld voor de digitale nieuwsbrief?

Aanmelden

Vogels van Houtribhoogte

Dit is een kleine selectie van de 133 soorten vogels waargenomen in het woongebied Houtribhoogte.

foto aalscholver
Aalscholver
phalacrocorax carbo
info over
Aalscholver
foto appelvink
Appelvink
coccothraustes coccothraustes
info over
Appelvink
Baardmannetje
Baardmannetje
panarus biarmicus
info over
Baardmannetje
foto beflijster
Beflijster
turdus torquarus
info over
Beflijster
foto bergeend
Bergeend
tadorna tadorna
info over
Bergeend