Houtribhoogte

Houtribhoogte is een bijzonder woonpark in Lelystad aan de kust van het IJsselmeer


Kenmerkend voor dit park is de karakteristieke architectuur van de woningen in een open en natuurlijke omgeving. Deze omgeving is ooit ontstaan in een tijdelijk zanddepot voor de bouwactiviteiten in de Flevopolder; een Duinachtig gebied, maar wel achter een dijk.

Informatie van zondag 8 december 2019

Volgend busvertrek

Vandaag rijdt de buurtbus niet    Totale dienstregeling »

Groenafval inzameldag

Maandag 9 december

Papieren afval inzameldag

Vrijdag 3 januari

Groen

onderhoud

Dit jaar geen Groenonderhoud meer

Restafval inzameldag

Maandag 16 december

Activiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste activiteiten

De Klussenclub


Een aantal bewoners hebben samen een groep gevormd, die zich gaat bezighouden met klussen in en voor de buurt.

De vogelgids


Tot nu toe zijn 130 verschillende soorten waargenomen. De redactie van deze (digitale) Vogelgids wordt gevoerd door Siem van der Molen.

Het beheer


De Stichting Beheer Houtribhoogte is gevestigd in Rotterdam en is ingeschreven in het handelsregister door de Kamer van Koophandel.

Laatste berichten

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

23 september Groenonderhoud 

Het riet rond de vijver van Duinvoet zal worden gemaaid. Ook de restanten van de nesten van de Eikenprocessierups..

7 oktober Groenonderhoud 

Komende weken wordt Houtribhoogte ‘Winterklaar’ gemaakt: de te bebouwen terreinen zullen worden gemaaid, het riet..

12 november Groenonderhoud 

Volgende week is de maaiboot beschikbaar en zal het riet in de vijver V7 en V8 worden gemaakt. Het gemaaide riet zal tijdens..

Nieuwsbrief voor bewoners

Een paar keer per jaar verschijnt een digitale nieuwsbrief uitsluitend voor de bewoners.

Aanmelden kan door het sturen van een  e-mail onder vermelding van naam en adres.

Foto’s van de bewoners

Heeft u een mooie foto gemaakt? Stuur deze dan naar info@houtribhoogte.com

Foto’s van de bewoners

Heeft u een mooie foto gemaakt? Stuur deze dan naar info@houtribhoogte.com