thin

Houtribhoogte

Houtribhoogte is een bijzonder woonpark in Lelystad aan de kust van het IJsselmeer


Kenmerkend voor dit park is de karakteristieke architectuur van de woningen in een open en natuurlijke omgeving. Deze omgeving is ooit ontstaan in een tijdelijk zanddepot voor de bouwactiviteiten in de Flevopolder; een Duinachtig gebied, maar wel achter een dijk.

Informatie van donderdag 22 oktober 2020

Volgend busvertrek

De buurtbus rijdt niet agv maatregelen COVID19

Restafval inzameldag

Maandag 2 november

Groenafval inzameldag

Maandag 26 oktober

Papieren afval inzameldag

Vrijdag 6 november

Groen

onderhoud

Maaien in week 42.

Laatste berichten

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

logo waterschap

Oproep 

Er wordt gezocht naar nog drie bewoners die willen meedenken en meepraten in een bewonerscommissie. ...

logo waterschap

IJsselmeerdijk 

Waterschap Zuiderzeeland start met de verkenning voor de versterking van de IJsselmeerdijk ...

Bramentijd 

Er zijn weer volop bramen te plukken bij het hek langs de IJsselmeerdijk. De struiken zijn niet ...

foto klussenclub

Hek gerepareerd 

Leden van de Klussenclub hebben deze week een "klap-proof" oplossing aangebracht voor het hek ...

info kpn

Glasvezel 

Alle 814 woningen in onze wijken zijn bezocht door glasvezelvoorbereiders. Maandag 29 juni start de aanleg naar ...

foto straatverlichting

Straatverlichting Houtwal 

De Gemeente Lelystad heeft straatverlichting laten aanbrengen aan het onbebouwde gedeelte van ...

Activiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste activiteiten

De Klussenclub


Een aantal bewoners hebben samen een groep gevormd, die zich gaat bezighouden met klussen in en voor de buurt.

De vogelgids


Tot nu toe zijn 130 verschillende soorten waargenomen. De redactie van deze (digitale) Vogelgids wordt gevoerd door Siem van der Molen.

Het beheer


De Stichting Beheer Houtribhoogte is gevestigd in Rotterdam en is ingeschreven in het handelsregister door de Kamer van Koophandel.

Nieuwsbrief voor bewoners

Een paar keer per jaar verschijnt een digitale nieuwsbrief uitsluitend voor de bewoners.

Aanmelden kan door het sturen van een  e-mail onder vermelding van naam en adres.

Foto's van de bewoners

Heeft u een mooie foto gemaakt? Stuur deze dan naar info@houtribhoogte.com

Foto's van de bewoners

Heeft u een mooie foto gemaakt? Stuur deze dan naar info@houtribhoogte.com

thin