Houtribhoogte

Houtribhoogte is een bijzonder woonpark in Lelystad aan de kust van het IJsselmeer


Kenmerkend voor dit park is de karakteristieke architectuur van de woningen in een open en natuurlijke omgeving. Deze omgeving is ooit ontstaan in een tijdelijk zanddepot voor de bouwactiviteiten in de Flevopolder; een Duinachtig gebied, maar wel achter een dijk.

Informatie van maandag 3 augustus 2020

Volgend busvertrek

De buurtbus rijdt niet agv maatregelen COVID19

Restafval inzameldag

Maandag 10 augustus

Groenafval inzameldag

Maandag 3 augustus

Papieren afval inzameldag

Vrijdag 14 augustus

Groen

onderhoud

Maaien in week 34.

Laatste berichten

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Opruimen dugout trapveldje 

De dugout is ruim 6 jaar geleden in elkaar gezet door een aantal jongeren uit de buurt. Toen we vanmiddag met de klus begonnen liep Sebas Hamminga langs.

Omheining Houtribhoogte 

Om 13.00 uur kwam de watervaste klussenclub bij elkaar om door de HVC vernielde omheiningpaaltjes bij de plasticcontainer te vervangen.

Redden van de zwerftafels 

Zaterdag was de complete klussenclub Houtribhoogte weer actief. Om te voorkomen dat de poten van de buurtpicknicktafels wegrotten..

Activiteiten

Blijf op de hoogte van de laatste activiteiten

De Klussenclub


Een aantal bewoners hebben samen een groep gevormd, die zich gaat bezighouden met klussen in en voor de buurt.

De vogelgids


Tot nu toe zijn 130 verschillende soorten waargenomen. De redactie van deze (digitale) Vogelgids wordt gevoerd door Siem van der Molen.

Het beheer


De Stichting Beheer Houtribhoogte is gevestigd in Rotterdam en is ingeschreven in het handelsregister door de Kamer van Koophandel.

Nieuwsbrief voor bewoners

Een paar keer per jaar verschijnt een digitale nieuwsbrief uitsluitend voor de bewoners.

Aanmelden kan door het sturen van een  e-mail onder vermelding van naam en adres.

Foto's van de bewoners

Heeft u een mooie foto gemaakt? Stuur deze dan naar info@houtribhoogte.com

Foto's van de bewoners

Heeft u een mooie foto gemaakt? Stuur deze dan naar info@houtribhoogte.com