kneu
caduelis cannabina

Kneu

Algemeen voorkomende zangvogel. Lengte: 12 tot 14 cm. Periode: het hele jaar door te zien.

Bovenkant is bruin en de onderkant vaal wit. De kop is grijs. In de zomertijd zijn de borst en de kruin van het mannetje karmijnrood. Tijdens de broedperiode leven de vogels vaak in kleine groepjes, meestal in relatief open terrein met veel struikgewas en kruiden. Een gedeelte van de populatie kneuen trekt tijdens het najaar naar het zuiden. Vogels uit Scandinavie trekken dan echter naar Nederland, zodat de kneu het hele jaar te zien is. Veel gezien in het open terrein tussen de Duintop en het Wetland.