foto aalscholver
phalacrocorax carbo

Aalscholver

Algemeen voorkomende watervogel. Lengte: 77 tot 94 cm. Spanwijdte: 120 tot 150 cm. Periode: het hele jaar door te zien.

De veren zijn zwart en de keel en wangen wit.’s Zomers zie je een witte dijvlek en witte veren op de kop. Aan de bovenzijde van de snavel zie je een haakvormige punt. Tijdens het zwemmen ligt de vogel diep in het water terwijl de kop schuin omhoog wordt gehouden. Het voedsel bestaat voornamelijk uit vis (ca. een pond per dag), welke de aalscholver duikend vangt. De vogel heeft geen waterdicht verenkleed en wordt nat tot op de huid. Daarom zie je ze regelmatig met gespreide vleugels hun veren laten drogen.