grote bonte specht
dendrocopos major

Grote Bonte Specht

Algemeen voorkomend. Lengte: 23 tot 26 cm. Periode: het hele jaar door te zien.

Broed vooral in naaldbossen, maar ook in cultuurlandschappen met boomgroepen, parken en tuinen. De bovenkant is zwart meteen witte tekening. De onderkant is wit. Op de schouder zie je een grote witte vlek. De onderstaart is rood en op het achterhoofd van het mannetje zie je een rode vlek. De specht is aangepast aan het leven in bomen. De tenen zijn zo geplaatst dat de vogel gemakkelijk vertikaal kan klimmen, waarbij de staart als ondersteuning gebruikt wordt. Op de Houtribhoogte zie je ze regelmatig in hun golvende vlucht van het bomengebied in het zuidoosten naar de bomen in het zuidwesten vliegen.