wilde zwaan
cygnus cygnus

Wilde Zwaan

Dit is een overvlieger op circa 200 m.
Lengte 140 tot 160 cm, lengte van het lichaam 75 cm, spanwijdte 205 tot 235 cm. Een grote vogel dus. Broedgebied bij kleine meren, veenmoerassen op de toendra’s in het hoge noorden. Komt steeds vaker zuidelijker. Trekt naar open water in NW Europa maar is vrij schaars in Nederland.

In tegenstelling tot de knobbelzaan, die ongeveer even groot is en net zo wit als de wilde zwaan, houdt de wilde zwaan de hals rechtop. De wilde zwaan is ook te onderscheiden door de grotendeels gele snavel met zwarte punt.