Gebied Ontwikkeling

Wat er aan vooraf ging
Naar aanleiding van een uitgeschreven prijsvraag in 2002 is in 2003 de ontwikkeling gestart door Zuiderzee Vastgoed Projecten. In 2008 zijn er van de geplande 195 woningen 78 woningen gerealiseerd. De woningmarkt stagneerde als gevolg van de financiƫle crisis en de verdere ontwikkeling stopte daardoor.
Uitgangspunt voor de wijk was de inrichting van een landschappelijk groen gebied van circa 11 ha. De bewoners zijn eigenaar van de woning, de woonomgeving is gemeenschappelijk (mandelig). Publicatie Stijlgroep

Herstart van het project
Het project is in 2021 geheel overgenomen door Van Wijnen Projectontwikkeling en inmiddels is de bouw van nieuwe woningen gestart. De belangstelling voor de woningen is groot en de woningen van de eerste fasen zijn allemaal verkocht. De verwachting is dat na de zomer van 2022 ook twee nieuwe fasen met 56 nieuwe woningen in de verkoop zullen gaan. Deze ontwikkeling is te volgen via de eigen website van de projectontwikkelaar.
Door de Stijlgroep, de landschapsarchitect die de oorspronkelijke prijsvraag in 2002 had gewonnen, wordt een nieuw plan voor de inrichting van het geheel uitgewerkt.
Naar verwachting zal het project in 2025 kunnen worden opgeleverd.

Een eerste impressie voor het nieuwe gebied: concept landschap Houtribhoogte


Aan het bovenvermelde kunnen door eigenaren van woningen en rechthebbenden op levering van mandeligheid, alsmede derden geen rechten worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als juridisch advies en kan niet als zodanig worden beschouwd.