Houtribhoogte

Houtribhoogte is een bijzonder woonpark in Lelystad aan de kust van het IJsselmeer. Kenmerkend voor dit park is de karakteristieke architectuur van de woningen in een open en natuurlijke omgeving. Deze omgeving is ooit ontstaan in een tijdelijk zanddepot voor de bouwactiviteiten in de Flevopolder; een Duinachtig gebied, maar wel achter een dijk.

Omdat het hele gebied particulier eigendom is, gelden er huisregels met betrekking tot de toegang. Deze regels zijn bij het betreden van de wijk op borden aangegeven.
In de koopakte van de woningen zijn bepalingen opgenomen die het oorspronkelijke karakter van Houtribhoogte ook voor de toekomst zullen waarborgen. Een nadere uitwerking en aanvulling is door het bestuur van de Stichting Beheer Houtribhoogte in een brief aan alle bewoners toegelicht. Brief Bewoners Reglement Houtribhoogte Lelystad
Het collectieve groen in mandelig eigendom wordt beheerd door de Stichting Beheer Houtribhoogte. Contact opnemen met de Stichting kan per email. Meer informatie over groenbeheer op deze pagina.

De Stichting Beheer Houtribhoogte, belast met het onderhoud van het gemeenschappelijk eigendom en de handhaving van de gemaakte afspraken, heeft, overeenkomstig de statuten, een Bestuur bestaande uit twee leden: één namens de projectontwikkelaar (voorzitter) en één bewoner / deelgenoot. Het Bestuur wordt daarbij ondersteund door een van de bewoners in het bestuur, een administratiekantoor en de supportgroep Groen voor het groenonderhoud. Daarnaast is een groep bewoners actief met kleine onderhoudsactiviteiten in de Klussenclub. Huidige Bestuursleden zijn Wouter de Vries – voorzitter en Erik Hamminga (/ Filip Otten) – lid.
De supportgroep Groen stelt op basis van de adviezen van het groenbedrijf en het commentaar van de bewoners / deelgenoten elk jaar een werkplan op. Na goedkeuring van het werkplan door het bestuur van de stichting ziet de supportgroep er op toe dat de werkzaamheden door het groenbedrijf Frisia – Bergum worden uitgevoerd.

Een paar keer per jaar verschijnt een digitale nieuwsbrief uitsluitend voor de bewoners. Aanmelden kan via het aanmeld formulier voor de Nieuwsbrief.

Verdere informatie:
Koopwoningen Houtribhoogte op Funda
Projectontwikkeling Houtribhoogte
Stijlgroep (landschaparchitecten)