Houtribhoogte

Houtribhoogte is een bijzonder woonpark in Lelystad aan de kust van het IJsselmeer. Kenmerkend voor dit park is de karakteristieke architectuur van de woningen in een open en natuurlijke omgeving. Deze omgeving is ooit ontstaan in een tijdelijk zanddepot voor de bouwactiviteiten in de Flevopolder; een Duinachtig gebied, maar wel achter een dijk.
Het gehele gebied is particulier eigendom en het beheer is bij notariële akte toevertrouwd aan de Stichting Beheer Houtribhoogte. De statuten van deze  Stichting zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Voorts gelden er een aantal overeengekomen afspraken:

De Stichting Beheer Houtribhoogte is, binnen de kaders van de geldende wettelijke bepalingen en de overeengekomen afspraken, autonoom in haar beslissingen en bevoegdheden ten aanzien van het beheer van Houtribhoogte. Tijdens de ontwikkeling van het gehele project is de projectontwikkelaar voorzitter van de Stichting om er zo op toe te kunnen zien dat het karakter van het geheel overeenkomstig de oorspronkelijke plannen blijft tot en met de voltooiing er van.

Beheersstructuur per 1 januari 2023:

schema beheersstructuur

Voornaamste taak van het bestuur is het groenbeheer. Het groenbeheer is vanaf 1 januari 2023 ondergebracht bij SmitsRinsma, een bedrijf dat daarin is gespecialiseerd. De uitvoering wordt gedaan door medewerkers van flevo landscaping. Meer informatie over groenbeheer op deze web pagina

Nadat de mandeligheid bij notariële akte tot stand zal zijn gebracht, dus als het geheel van Houtribhoogte zal zijn opgeleverd, kan er door de Vergadering van Deelgenoten een bestuur van drie of vijf leden worden benoemd.

Het bestuur van de Stichting Beheer Houtribhoogte heeft er voor gekozen om zo veel als mogelijk op digitale wijze met de Deelgenoten te communiceren: via deze website, via email (-mits het email adres bekend is bij het bestuur-) en via een onregelmatig te verschijnen Nieuwsbrief.
Op deze website worden de besprekingsverslagen van het bestuur van de Stichting in een aangepaste vorm gepubliceerd: Van het bestuur.
De digitale nieuwsbrief is uitsluitend voor bewoners / deelgenoten van Houtribhoogte. Aanmelden kan via het aanmeldformulier voor de Nieuwsbrief onder vermelding van naam en adres.

Externe informatie:
Koopwoningen Houtribhoogte op Funda
Projectontwikkeling Houtribhoogte
Stijlgroep (landschaparchitecten)