Vogels

kleine plevier

De verzameling foto’s van de vogels waargenomen in Houtribhoogte is (weer) in het geheel te zien op deze website: in het menu ‘vogelgids’en daarna de button ‘alle vogels’ om de verzameling zichtbaar maken.

Inmiddels al 133 verschillende soorten zijn er waargenomen. Echter, als gevolg van de bouwactiviteiten is de actuele populatie enorm gedaald. We vertrouwen er op dat het zich weer zal herstellen, zeker nu er ook nestkastjes in de gevels van de nieuwe woningen zijn aangebracht.Foto nestkastjes in de gevel

De ecologen van de Gemeente en de Provincie hebben verklaard dat de biodiversiteit van Houtribhoogte (meer dan alleen de waargenomen vogels) het grootst is van geheel Flevoland. Daarmee kun je met recht zeggen dat we hier ‘wonen in de natuur’.