Start nieuwbouw fase 2.

schets nieuwbouw fase 2

Vanaf woensdag 1 juni start een tweede werkmaatschappij van Van Wijnen met de nieuwbouw van de woningen van fase 2. Even voor de duidelijkheid: hierna komen nog drie fasen.
Er wordt nog niet direct begonnen met metselen, maar de utilities zullen worden aangelegd en containers voor opslag en kantoren zullen worden geplaatst. Daarna moet er worden gegraven voor de fundering en zal er worden geheid en geboord.
De verkeerssituatie wordt dan ook ingewikkelder: alleen de bewoners van Wetland zullen gebruik kunnen maken van Landscheiding; alle andere bewoners rijden via Duinvoet (laag) de wijk in en uit.
Aan beide zijden van Houtwal zal worden gebouwd en ook aan beide zijden van Grasduinen (de nieuwe weg met tijdelijke bestrating). De bouwplaatsen worden vanwege de veiligheid afgezet met hekken en zijn dus niet toegankelijk voor personen en ‘normaal en doorgaand verkeer’.
Als gevolg van de gelijktijdige activiteiten voor fase 1 en fase 2, zal de overlast en hinder duidelijk merkbaar zijn voor de huidige bewoners. Hiervoor wordt door de projectontwikkelaar om begrip gevraagd.
schets nieuwbouw fase 2
[klik op tekening voor vergroting – dit kan nog worden gewijzigd]