logo waterschap

Oproep

Er wordt gezocht naar nog drie bewoners die willen meedenken en meepraten in een bewonerscommissie. Het gaat daarbij om overleg met de Gemeente Lelystad, de projectontwikkelaar Van Wijnen en het waterschap Zuiderzeeland. Zo start het waterschap een studie naar versterking van de IJsselmeerdijk en zoekt contact met aanliggende bewoners voor inspraak. Uw aanmelding kunt u sturen naar stichting@houtribhoogte.com
Datum: 10 10 2020