Nieuwsbrief IJsselmeerdijk

logo ijsselmeerdijk

Waterschap Zuiderzeeland heeft een nieuwe nieuwsbrief verstuurd over de versterking van de IJsselmeerdijk. Kijken we straks tegen een verhoogde dijk aan? Neen, de voorkeursrichting is dat de dijk duurzaam wordt versterkt door de aanleg van een vooroever over circa 10 km. De overige 7 km wordt versterkt door klassieke dijkversterkingsmaatregelen, zoals dijkverhoging en vervanging van de buitendijkse dijkbekleding.
Nieuwsbrief – 5 Zuiderzeeland