Kustwijk – 2

info waterfront

De gemeente Lelystad heeft grootse plannen met de ontwikkeling van de klust vanaf Lelystad Haven tot aan de Houtribsluizen. Onder de projectnaam Waterfront Kust heeft de gemeente onlangs het stedenbouwkundig plan gepubliceerd. Je vindt dit alle informatie hier

Op dit moment werkt de gemeente aan het bestemmingsplan voor het hele plangebied. Dit komt binnenkort in procedure. In de bestemmingsplanprocedure is ook ruimte voor inspraak door ons als bewoners. Vooruitlopend op die presentatie komt het plan voor Waterfront Kust op dinsdagavond 10 oktober 2023 om 19:30 uur aan de orde in de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Bereikbaarheid. Je vindt de agenda en stukken hier Wethouder Piet van Dijk informeert in deze sessie de raad namens het college van Burgemeester en Wethouders over de stand van zaken, de uitkomsten van een consultatieronde waarbij ook wij als bewoners input hebben kunnen leveren, en het vervolgproces richting bestuurlijke besluitvorming. Eind dit jaar wordt dan de formele bestemmingsplanprocedure verwacht. Daarmee wordt het stedenbouwkundig plan juridisch mogelijk gemaakt.

De commissievergadering van 10 oktober is een goede gelegenheid voor ons als bewoners van de Houtribhoogte om de Raad te laten weten wat we van de plannen vinden. Wil je de gemeenteraadsleden iets meegeven, maak dan gebruik van je recht om in te spreken. Je kunt via een mail aan griffie@lelystad.nl vragen om te mogen inspreken aan het begin van de vergadering. Je krijgt dan kort het woord om de wethouder en de raadsleden toe te spreken. Daarna kan het zijn dat er een paar verduidelijkende vragen worden gesteld vanuit de Raad. Het kan ook zijn dat het stil blijft en dat de voorzitter je vervolgens bedankt voor je inspreken. Hoe dan ook is dit alvast een goede gelegenheid om geluid vanuit de omwonenden kenbaar te maken voordat de formele procedure van start gaat. Maak gebruik van deze mogelijkheid. We zullen jullie ook de komende tijd op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.