Doorgang Duinvoet

foto duinvoet

Na overleg tussen de Gemeente Lelystad, de projectontwikkelaar en het bestuur van de Stichting Beheer Houtribhoogte is besloten om de afsluiting van Duinvoet bij de woningen 30 en 52 tijdelijk berijdbaar te maken. Het verkeer wordt op dit moment ernstig gehinderd door de bouwactiviteiten en er moet voorkomen worden dat hulpdiensten moeten omrijden.
We hopen dat de verkeersveiligheid hiermee ook wordt verbeterd.
Helaas wordt er te hard gereden; ook door bewoners! Er spelen kinderen op straat – dus pas de snelheid aan.