Kustontwikkeling

Kustontwikkeling

De Gemeente Lelystad organiseert een inloopbijeenkomst Kustontwikkeling op woensdag 7 december a.s. Tussen 16:00 en 21:00 uur kunt u zonder vooraanmelding terecht in het Museum Batavialand (Oostvaardersdijk 01-13). Elk uur is er een presentatie over het project Waterfront Kust. Meer informatie kunt vinden in het verkennend onderzoek

Nieuwsbrief IJsselmeerdijk

logo ijsselmeerdijk

Waterschap Zuiderzeeland heeft een nieuwe nieuwsbrief verstuurd over de versterking van de IJsselmeerdijk. Kijken we straks tegen een verhoogde dijk aan? Neen, de voorkeursrichting is dat de dijk duurzaam wordt versterkt door de aanleg van een vooroever over circa 10 km. De overige 7 km wordt versterkt door klassieke dijkversterkingsmaatregelen, zoals dijkverhoging en vervanging van de buitendijkse dijkbekleding.
Nieuwsbrief – 5 Zuiderzeeland

Geen doorgang!

logo vdWiel

Vanaf dinsdag 15 november is het traject Duinvoet – Onderlangs afgesloten voor alle verkeer wegens bestrating van het betreffende gedeelte. Alternatief is via Duintop naar Onderlangs. De afsluiting zal zo kort mogelijk duren, maar waarschijnlijk wel de rest van de week. Namens de aannemer excuses voor het noodzakelijke ongemak.

Nieuwsbrief Duin & Water

logo duin en water

De bouwvakantie staat voor de deur; vanaf 30 juli even geen bouwactiviteiten. Het laatste nieuws daarover staat in de Nieuwsbrief van juli .
In deze Nieuwsbrief ook een korte toelichting op de plannen in ontwikkeling voor eventuele appartementen.
Voor iedereen die met vakantie gaat | is: Fijne Vakantie!

foto bouwlocatie Houtribhoogte
Nieuwbouw Fase 2

Hotel Houtribhoogte?

foto insectenhotel

De klussenclub heeft inspiratie opgedaan op de Marker Wadden en bouwt een klein hotel: een insectenhotel, voor alle vliegende, niet vliegende, kruipende, nuttige, niet nuttige en vervelende insecten. Daarmee wordt de biodiversiteit van Houtribhoogte ondersteund. Op dit moment worden de laatste elementen gemaakt en dan komt ‘ie ‘ergens’ te staan.

Start nieuwbouw fase 2.

schets nieuwbouw fase 2

Vanaf woensdag 1 juni start een tweede werkmaatschappij van Van Wijnen met de nieuwbouw van de woningen van fase 2. Even voor de duidelijkheid: hierna komen nog drie fasen.
Er wordt nog niet direct begonnen met metselen, maar de utilities zullen worden aangelegd en containers voor opslag en kantoren zullen worden geplaatst. Daarna moet er worden gegraven voor de fundering en zal er worden geheid en geboord.
De verkeerssituatie wordt dan ook ingewikkelder: alleen de bewoners van Wetland zullen gebruik kunnen maken van Landscheiding; alle andere bewoners rijden via Duinvoet (laag) de wijk in en uit.
Aan beide zijden van Houtwal zal worden gebouwd en ook aan beide zijden van Grasduinen (de nieuwe weg met tijdelijke bestrating). De bouwplaatsen worden vanwege de veiligheid afgezet met hekken en zijn dus niet toegankelijk voor personen en ‘normaal en doorgaand verkeer’.
Als gevolg van de gelijktijdige activiteiten voor fase 1 en fase 2, zal de overlast en hinder duidelijk merkbaar zijn voor de huidige bewoners. Hiervoor wordt door de projectontwikkelaar om begrip gevraagd.
schets nieuwbouw fase 2
[klik op tekening voor vergroting – dit kan nog worden gewijzigd]

Geen doorgang

foto onderlangs

Op de route Onderlangs – Duintop ondervindt men hinder. De doorgang is smaller en regelmatig is het helemaal afgesloten. De Kliko Opstelplaats is nu tegenover Onderlangs 19.

Snipperpad (vervolg)

foto houtsnipper pad

De Klussenclub roept opnieuw een ieder op om te komen helpen met de tweede fase van het aanleggen van het snipperpad bij de grote vijver van Wetland. Aanstaande zaterdag 21 mei vanaf 12:30 uur tot … (het klaar is). Omdat veel handen het werk licht maakt, is elk (half) uurtje WELKOM!

IJsselmeerdijk

logo ijsselmeerdijk

Er is een plan gemaakt voor de de versterking van de IJsselmeerdijk: concept Voorkeursbeslissing. Op donderdag 19 mei van 19:00 – 20:30 uur in het gebouw van Watersportvereniging Lelystad (overkant van de dijk) kunt u kennis nemen van alle informatie en uw vragen stellen.
U kunt ook op deze website terecht.

Geen doorgang

foto onderlangs

Ter informatie: Deze week (week 17) is Onderlangs richting Duintop afgesloten voor alle verkeer. Volgende week is het weer open. Het kan helaas niet anders voor het plaatsen van de prefab wanden en vloeren van de eerste woningen in aanbouw op de hoek.