Ernstig overlast!

logo vdWiel

Na de Paasdagen treedt ernstig overlast op: Liander werkt aan de elektrische voeding en de distributie in de wijk en Van der Wiel zal vijver 4 (vijver Duinvoet) opschonen. De betreffende bewoners krijgen zowel van Liander als van Van der Wiel persoonlijk bericht.

De brief van Van der Wiel is hier te downloaden .

Het opschonen van deze vijver is noodzakelijk gebleken na inspectie van de afloop van de verschillende rioolsystemen èn het opzettelijk en wederrechtelijk afsluiten gedurende een (te lange) periode van deze vijver. De projectontwikkelaar bekostigt dit project.

Jaarlijkse bijeenkomst deelgenoten.

illustratie bijeenkomst houtribhoogte

De jaarlijkse bijeenkomst van de deelgenoten vindt plaats op maandag 24 april 2023 vanaf 19:00 uur in de sociëteitsruimte van de watersportvereniging Lelystad (Houtribhaven 2, 8242 PC Lelystad). Omdat een grote opkomst wordt verwacht en er maar beperkt ruimte is (maximaal 80 deelnemers) worden de deelgenoten gevraagd om zich vooraf met deze email link aan te melden met naam en adres.
Bij een grote opkomst zullen we moeten schipperen met de ruimte, maar dat is een watersportvereniging wel toevertrouwd ;-).
Let op: onderstaande reactie is bedoeld voor discussie op de website en NIET voor het aanmelden bij de Stichting Beheer Houtribhoogte.

Bestrating Fase 1 gereed

verkeersbord woonerf

De wegen van nieuwbouw fase 1 zijn bestraat. Voor een deel opnieuw. Voorlopig is extra zand aangebracht zodat de klinkers zich goed kunnen zetten.

Een punt zorg is de hoge snelheid waarmee sommige verkeersdeelnemers over de wegen rijden. Mede door de afwezigheid van een voetgangerspad is voorzichtigheid geboden: woonerf max 15 km/ uur!

Bestrating Onderlangs

logo vdWiel

Werkzaamheden afgerond:
Er wordt gewerkt aan de bestrating van Onderlangs. Dit betekent uiteraard weer overlast voor het verkeer. Totaal gaat het ongeveer tot eind februari duren.

Het nieuwe, bebouwde gedeelte van Onderlangs, vanaf Duintop tot Landscheiding, is gereed en Duintop tot Onderlangs ook. Op het gedeelte Duinvoet – Onderlangs en de inrit Onderlangs wordt nu gewerkt.

De wijk ìn kan dan alleen via de ingang Landscheiding – nieuwe gedeelte Onderlangs – Duintop – Duinvoet.

De werkzaanheden zijn opgesplitst in 4 werkvakken:

  • Werkvak 1: Vanaf Duintop 12 tot en met aansluiting Onderlangs – nu gereed.
  • Werkvak 2: Onderlangs 17 – 23 – wordt nu bestraat.
  • Werkvak 3: Onderlangs 11 – 15 – afgesloten.
  • Werkvak 4: Onderlangs naar de IJsselmeerdijk – afgesloten.

Voor de aanliggende woningen betekent het wel de auto tijdelijk elders te parkeren.

[Update van een eerder bericht]

Kustontwikkeling

Kustontwikkeling

De Gemeente Lelystad organiseert een inloopbijeenkomst Kustontwikkeling op woensdag 7 december a.s. Tussen 16:00 en 21:00 uur kunt u zonder vooraanmelding terecht in het Museum Batavialand (Oostvaardersdijk 01-13). Elk uur is er een presentatie over het project Waterfront Kust. Meer informatie kunt vinden in het verkennend onderzoek

Duinvoet afgesloten!

logo van wijnen

Vanaf woensdag 30 november is Duinvoet (hoog) afgesloten voor alle verkeer. Dit geeft overlast voor de bewoners van Duinvoet 50 (gedeeltelijk) en Duinvoet 48; de toegang tot deze woningen is door middel van een looppad gegarandeerd. De afsluiting is noodzakelijk voor het plaatsen van de pre-fab wanden van de aangrenzende nieuwe woningen; casco’s genaamd. Meer informatie in deze toelichting van Van Wijnen.
Dit zal tot de Kerst gaan duren. Gaarne begrip: deze ingrijpende maatregel is noodzakelijk voor de veiligheid van de bewoners en de bouwvak medewerkers.
Dit bericht is 29/11 aangepast.

Nieuwsbrief IJsselmeerdijk

logo ijsselmeerdijk

Waterschap Zuiderzeeland heeft een nieuwe nieuwsbrief verstuurd over de versterking van de IJsselmeerdijk. Kijken we straks tegen een verhoogde dijk aan? Neen, de voorkeursrichting is dat de dijk duurzaam wordt versterkt door de aanleg van een vooroever over circa 10 km. De overige 7 km wordt versterkt door klassieke dijkversterkingsmaatregelen, zoals dijkverhoging en vervanging van de buitendijkse dijkbekleding.
Nieuwsbrief – 5 Zuiderzeeland

Geen doorgang!

logo vdWiel

Vanaf dinsdag 15 november is het traject Duinvoet – Onderlangs afgesloten voor alle verkeer wegens bestrating van het betreffende gedeelte. Alternatief is via Duintop naar Onderlangs. De afsluiting zal zo kort mogelijk duren, maar waarschijnlijk wel de rest van de week. Namens de aannemer excuses voor het noodzakelijke ongemak.