Bestrating Fase 1 gereed

verkeersbord woonerf

De wegen van nieuwbouw fase 1 zijn bestraat. Voor een deel opnieuw. Voorlopig is extra zand aangebracht zodat de klinkers zich goed kunnen zetten.

Een punt zorg is de hoge snelheid waarmee sommige verkeersdeelnemers over de wegen rijden. Mede door de afwezigheid van een voetgangerspad is voorzichtigheid geboden: woonerf max 15 km/ uur!