Ernstig overlast!

logo vdWiel

Na de Paasdagen treedt ernstig overlast op: Liander werkt aan de elektrische voeding en de distributie in de wijk en Van der Wiel zal vijver 4 (vijver Duinvoet) opschonen. De betreffende bewoners krijgen zowel van Liander als van Van der Wiel persoonlijk bericht.

De brief van Van der Wiel is hier te downloaden .

Het opschonen van deze vijver is noodzakelijk gebleken na inspectie van de afloop van de verschillende rioolsystemen èn het opzettelijk en wederrechtelijk afsluiten gedurende een (te lange) periode van deze vijver. De projectontwikkelaar bekostigt dit project.

Jaarlijkse bijeenkomst deelgenoten.

illustratie bijeenkomst houtribhoogte

De jaarlijkse bijeenkomst van de deelgenoten vindt plaats op maandag 24 april 2023 vanaf 19:00 uur in de sociëteitsruimte van de watersportvereniging Lelystad (Houtribhaven 2, 8242 PC Lelystad). Omdat een grote opkomst wordt verwacht en er maar beperkt ruimte is (maximaal 80 deelnemers) worden de deelgenoten gevraagd om zich vooraf met deze email link aan te melden met naam en adres.
Bij een grote opkomst zullen we moeten schipperen met de ruimte, maar dat is een watersportvereniging wel toevertrouwd ;-).
Let op: onderstaande reactie is bedoeld voor discussie op de website en NIET voor het aanmelden bij de Stichting Beheer Houtribhoogte.

Groen: aanleg en onderhoud.

logo houtribhoogte

In week 13, vanaf 26 maart, zal Frisia het jaarlijkse snoeien gaan doen. Sommige wilgen worden geknot, bossages worden uitgedund en, waar nodig worden bomen ‘opgekroond’.

Naar verwachting zal de aanleg van het groen van Fase 1 voor mei 2023 zijn uitgevoerd. Hier en daar zijn particuliere initiatieven aangebracht; advies: leg de plannen vooraf even voor aan het bestuur van de Stichting Beheer Houtribhoogte.

Het beheer van het landschap is ondergebracht bij een ingenieursbureau; de uitvoering blijft worden gedaan door Frisia Bergum.

Meer over groenonderhoud >>

[Update: door omstandigheden is start van de werkzaamheden verplaatst naar dinsdag 4 april a.s.]

Bestrating Fase 1 gereed

verkeersbord woonerf

De wegen van nieuwbouw fase 1 zijn bestraat. Voor een deel opnieuw. Voorlopig is extra zand aangebracht zodat de klinkers zich goed kunnen zetten.

Een punt zorg is de hoge snelheid waarmee sommige verkeersdeelnemers over de wegen rijden. Mede door de afwezigheid van een voetgangerspad is voorzichtigheid geboden: woonerf max 15 km/ uur!

Bestrating Onderlangs

logo vdWiel

Werkzaamheden afgerond:
Er wordt gewerkt aan de bestrating van Onderlangs. Dit betekent uiteraard weer overlast voor het verkeer. Totaal gaat het ongeveer tot eind februari duren.

Het nieuwe, bebouwde gedeelte van Onderlangs, vanaf Duintop tot Landscheiding, is gereed en Duintop tot Onderlangs ook. Op het gedeelte Duinvoet – Onderlangs en de inrit Onderlangs wordt nu gewerkt.

De wijk ìn kan dan alleen via de ingang Landscheiding – nieuwe gedeelte Onderlangs – Duintop – Duinvoet.

De werkzaanheden zijn opgesplitst in 4 werkvakken:

  • Werkvak 1: Vanaf Duintop 12 tot en met aansluiting Onderlangs – nu gereed.
  • Werkvak 2: Onderlangs 17 – 23 – wordt nu bestraat.
  • Werkvak 3: Onderlangs 11 – 15 – afgesloten.
  • Werkvak 4: Onderlangs naar de IJsselmeerdijk – afgesloten.

Voor de aanliggende woningen betekent het wel de auto tijdelijk elders te parkeren.

[Update van een eerder bericht]

Vogels

kleine plevier

De verzameling foto’s van de vogels waargenomen in Houtribhoogte is (weer) in het geheel te zien op deze website: in het menu ‘vogelgids’en daarna de button ‘alle vogels’ om de verzameling zichtbaar maken.

Inmiddels al 133 verschillende soorten zijn er waargenomen. Echter, als gevolg van de bouwactiviteiten is de actuele populatie enorm gedaald. We vertrouwen er op dat het zich weer zal herstellen, zeker nu er ook nestkastjes in de gevels van de nieuwe woningen zijn aangebracht.Foto nestkastjes in de gevel

De ecologen van de Gemeente en de Provincie hebben verklaard dat de biodiversiteit van Houtribhoogte (meer dan alleen de waargenomen vogels) het grootst is van geheel Flevoland. Daarmee kun je met recht zeggen dat we hier ‘wonen in de natuur’.

Voortgang bouw

luchtfoto nieuwbouw fase 2

Op zaterdag 28 januari is met een drone een impressie gemaakt van de voortgang van de nieuwbouw Houtribhoogte Fase 1 & 2.

Het geeft een mooie indruk van de stand van zaken vanuit een niet alledaags gezichtspunt.

De video, gemaakt door Rudger – @smallpilot0320, is hier te bekijken