Start nieuwbouw fase 2.

schets nieuwbouw fase 2

Vanaf woensdag 1 juni start een tweede werkmaatschappij van Van Wijnen met de nieuwbouw van de woningen van fase 2. Even voor de duidelijkheid: hierna komen nog drie fasen.
Er wordt nog niet direct begonnen met metselen, maar de utilities zullen worden aangelegd en containers voor opslag en kantoren zullen worden geplaatst. Daarna moet er worden gegraven voor de fundering en zal er worden geheid en geboord.
De verkeerssituatie wordt dan ook ingewikkelder: alleen de bewoners van Wetland zullen gebruik kunnen maken van Landscheiding; alle andere bewoners rijden via Duinvoet (laag) de wijk in en uit.
Aan beide zijden van Houtwal zal worden gebouwd en ook aan beide zijden van Grasduinen (de nieuwe weg met tijdelijke bestrating). De bouwplaatsen worden vanwege de veiligheid afgezet met hekken en zijn dus niet toegankelijk voor personen en ‘normaal en doorgaand verkeer’.
Als gevolg van de gelijktijdige activiteiten voor fase 1 en fase 2, zal de overlast en hinder duidelijk merkbaar zijn voor de huidige bewoners. Hiervoor wordt door de projectontwikkelaar om begrip gevraagd.
schets nieuwbouw fase 2
[klik op tekening voor vergroting – dit kan nog worden gewijzigd]

Geen doorgang

foto onderlangs

Op de route Onderlangs – Duintop ondervindt men hinder. De doorgang is smaller en regelmatig is het helemaal afgesloten. De Kliko Opstelplaats is nu tegenover Onderlangs 19.

Snipperpad (vervolg)

foto houtsnipper pad

De Klussenclub roept opnieuw een ieder op om te komen helpen met de tweede fase van het aanleggen van het snipperpad bij de grote vijver van Wetland. Aanstaande zaterdag 21 mei vanaf 12:30 uur tot … (het klaar is). Omdat veel handen het werk licht maakt, is elk (half) uurtje WELKOM!

IJsselmeerdijk

logo ijsselmeerdijk

Er is een plan gemaakt voor de de versterking van de IJsselmeerdijk: concept Voorkeursbeslissing. Op donderdag 19 mei van 19:00 – 20:30 uur in het gebouw van Watersportvereniging Lelystad (overkant van de dijk) kunt u kennis nemen van alle informatie en uw vragen stellen.
U kunt ook op deze website terecht.

Balustrade

bouten balustrade

Tijdens de laatste storm(en) is op meerdere plaatsen vastgesteld dat de balustrade niet meer ‘echt vast’ op het hout zit. Richard van De Klussenclub heeft zijn ervaringen opgeschreven en in de bus gedaan. Check het even en doe er je voordeel mee.

Meer informatie

Gras ingezaaid

groenonderhoud terrein

Vandaag zijn verschillende struiken en bomen, die waren verdwenen, opnieuw ingeplant. Dat is een beetje riskant, want we hebben een nogal droog voorjaar. Dus een oproep om af en toe een beetje water te geven.
Daarnaast is als proef achter de woningen van Duinvoet 68 t/m 78 opnieuw gras ingezaaid. Dit is in het verleden al eens eerder gedaan om te voorkomen dat er steeds zandkuilen ontstaan. Dit keer is het graszaad in een dunne laag zwarte aarde aangebracht. We hopen dat dit ‘werkt’. Als dat zo is dan kan het later op meer plaatsen worden toegepast.

Doorgang Duinvoet

foto duinvoet

Na overleg tussen de Gemeente Lelystad, de projectontwikkelaar en het bestuur van de Stichting Beheer Houtribhoogte is besloten om de afsluiting van Duinvoet bij de woningen 30 en 52 tijdelijk berijdbaar te maken. Het verkeer wordt op dit moment ernstig gehinderd door de bouwactiviteiten en er moet voorkomen worden dat hulpdiensten moeten omrijden.
We hopen dat de verkeersveiligheid hiermee ook wordt verbeterd.
Helaas wordt er te hard gereden; ook door bewoners! Er spelen kinderen op straat – dus pas de snelheid aan.

Aanleg snipperpad

foto houtsnipper pad

Op zaterdag 26 februari met mooi weer hebben enkele actieve bewoners samen het wandelpad ‘Wetland Achterom’ van een nieuwe toplaag voorzien. Met veel enthousiasme is er een paar uurtjes gewerkt. Dank aan alle deelnemers.

foto houtsnipper pad

Snipperpad aanleggen

foto vlonder

Op zaterdag 26 februari vanaf 12:30 uur wordt een wandelpad achter de vijver van Wetland voorzien van houtsnippers. De klussenclub heeft de vlonder al voorzien van gaas tegen de gladheid. De houtsnippers van de laatste snoeironde completeren het geheel. Veel handen maken licht werk. De klussenclub nodigt iedereen uit om met kruiwagen, emmer, schep, hark en energie mee te komen helpen twee bergen houtsnippers te verwijderen en het pad aan te leggen. Verzamelen fietspad hoek Houtwal – Landscheiding.

Duinvoet (hoog) afgesloten

logo van wijnen

De projectontwikkelaar meldt dat vanwege werkzaamheden aan het riool de weg Duinvoet (hoge kant) vanaf donderdag 20 januari zal zijn afgesloten voor doorgaand verkeer. Naar verwachting zal dit ongeveer twee weken duren. De locatie is tussen Duinvoet 48 en Duinvoet 50. Even opletten welke route te kiezen om thuis te kunnen komen.