Duinvoet afgesloten!

logo van wijnen

Vanaf woensdag 30 november is Duinvoet (hoog) afgesloten voor alle verkeer. Dit geeft overlast voor de bewoners van Duinvoet 50 (gedeeltelijk) en Duinvoet 48; de toegang tot deze woningen is door middel van een looppad gegarandeerd. De afsluiting is noodzakelijk voor het plaatsen van de pre-fab wanden van de aangrenzende nieuwe woningen; casco’s genaamd. Meer informatie in deze toelichting van Van Wijnen.
Dit zal tot de Kerst gaan duren. Gaarne begrip: deze ingrijpende maatregel is noodzakelijk voor de veiligheid van de bewoners en de bouwvak medewerkers.
Dit bericht is 29/11 aangepast.

Nieuwsbrief IJsselmeerdijk

logo ijsselmeerdijk

Waterschap Zuiderzeeland heeft een nieuwe nieuwsbrief verstuurd over de versterking van de IJsselmeerdijk. Kijken we straks tegen een verhoogde dijk aan? Neen, de voorkeursrichting is dat de dijk duurzaam wordt versterkt door de aanleg van een vooroever over circa 10 km. De overige 7 km wordt versterkt door klassieke dijkversterkingsmaatregelen, zoals dijkverhoging en vervanging van de buitendijkse dijkbekleding.
Nieuwsbrief – 5 Zuiderzeeland

Bestrating

logo vdWiel

Vanaf maandag 7 november zullen de werkzaamheden voor de bestrating van fase 1 starten. Dit zal ongetwijfeld soms tot overlast aanleiding geven. Daarvoor wordt begrip gevraagd.
Men zal beginnen bij de eerste woningen van Onderlangs; vanaf ‘de speeltuin’. Daarna volgt Onderlangs vanaf Landscheiding om tenslotte het geheel bij de bestaande woningen van Onderlangs af te ronden. Zodra er meer over de precieze data bekend is, zal het hier worden gemeld.

Nestkastjes

Foto nestkastjes in de gevel

In de gevel van de nieuwbouw woningen zijn op verschillende plaatsen nestkastjes ingemetseld. Vlak voor de wintertrek werden ze al door vogels aan de buitenkant grondig bekeken. Houtribhoogte een vogel vriendelijke wijk.

Nieuwbouw Fase 1 & 2

Foto Duin en water

De bouw van fase 1 vordert gestaag en ook de bouw van fase 2 is gestart. Hoe zal straks het één en ander er uit gaan zien? De projectontwikkelaar heeft de plantekeningen beschikbaar gesteld met daarbij de volgende aantekeningen:

  • In de grote vijver in fase 2 is nu nog een pad / brug getekend door de vijver. Wat dit gaat worden en of dit een pad gaat worden is op dit moment nog niet bekend.
  • Beplanting, inrichting en uitwerking mandelig gebied is onder voorbehoud goedkeuring van het bestuur van de Stichting Beheer Houtribhoogte.

Concept beplantingsplan fase1 & 2
Ruimteindeling fase1 & 2

Van het moment “start fase 2” is een video beschikbaar. Video start fase 2

Reacties op plannen Duin & Water.

logo duin en water

Op 5 juli heeft Van Wijnen projectontwikkeling plannen gepresenteerd en een toelichting gegeven op de eventuele bouw van appartementen in Houtribhoogte. Men betrekt de bewoners in een participatietraject. Inmiddels zijn de eerste opmerkingen van bewoners via de beantwoorden van een vragenlijst bekend. Na de bouwvakantie, in augustus / september, volgt meer informatie.

Een eerste tussenstand

infographic
infographic

Reageren?

Bewoners die graag willen reageren kunnen alsnog de Vragenlijst invullen en versturen naar nieuwbouw@vanwijnen.nl.

Insectenhotel geplaatst

foto klussenclub

De klussenclub heeft hulp gekregen bij de afbouw van het insectenhotel van Beau. En vandaag is het geplaatst. Er is belangstelling, maar er kan nog gereserveerd of geboekt worden.
Bedankt Theo, Richard, Siem en Wim! En natuurlijk: Beau.

Dit project is gesponsord door Van Wijnen; zij hebben acht steigerdelen beschikbaar gesteld.