Bestrating Onderlangs

logo vdWiel

Vanaf vrijdag 27 januari start men met het straatwerk van Onderlangs en Duintop. Dit betekent uiteraard weer enige overlast voor het verkeer. Het gaat ongeveer 3 tot 4 weken duren.

Het nieuwe, bebouwde gedeelte van Onderlangs, vanaf Duintop tot Landscheiding, is gereed en nu zullen de bouwklinkers plaatsmaken voor de definitieve rode straatklinkers.

De werkzaanheden zijn opgesplitst in 4 werkvakken:

  • Werkvak 1: Vanaf Duintop 12 tot en met aansluiting Onderlangs.
  • Werkvak 2: Onderlangs 17 – 23.
  • Werkvak 3: Onderlangs 11 – 15.
  • Werkvak 4: Onderlangs naar de IJsselmeerdijk

Voor de aanliggende woningen betekent het wel de auto tijdelijk elders te parkeren.

Nieuwbouw vordert

luchtfoto nieuwbouw fase 2

De bouw van fase 1 nadert de voltooing en fase 2 vordert snel. Inmiddels zijn de infra-werkzaamheden van Onderlangs in volle gang. Dat betekent soms hinder voor het verkeer. Graag uw begrip hiervoor.

foto houtribhoogte
Aerial fase 2 van de nieuwbouw Houtribhoogte.

Kustontwikkeling

Kustontwikkeling

De Gemeente Lelystad organiseert een inloopbijeenkomst Kustontwikkeling op woensdag 7 december a.s. Tussen 16:00 en 21:00 uur kunt u zonder vooraanmelding terecht in het Museum Batavialand (Oostvaardersdijk 01-13). Elk uur is er een presentatie over het project Waterfront Kust. Meer informatie kunt vinden in het verkennend onderzoek

Duinvoet afgesloten!

logo van wijnen

Vanaf woensdag 30 november is Duinvoet (hoog) afgesloten voor alle verkeer. Dit geeft overlast voor de bewoners van Duinvoet 50 (gedeeltelijk) en Duinvoet 48; de toegang tot deze woningen is door middel van een looppad gegarandeerd. De afsluiting is noodzakelijk voor het plaatsen van de pre-fab wanden van de aangrenzende nieuwe woningen; casco’s genaamd. Meer informatie in deze toelichting van Van Wijnen.
Dit zal tot de Kerst gaan duren. Gaarne begrip: deze ingrijpende maatregel is noodzakelijk voor de veiligheid van de bewoners en de bouwvak medewerkers.
Dit bericht is 29/11 aangepast.

Nieuwsbrief IJsselmeerdijk

logo ijsselmeerdijk

Waterschap Zuiderzeeland heeft een nieuwe nieuwsbrief verstuurd over de versterking van de IJsselmeerdijk. Kijken we straks tegen een verhoogde dijk aan? Neen, de voorkeursrichting is dat de dijk duurzaam wordt versterkt door de aanleg van een vooroever over circa 10 km. De overige 7 km wordt versterkt door klassieke dijkversterkingsmaatregelen, zoals dijkverhoging en vervanging van de buitendijkse dijkbekleding.
Nieuwsbrief – 5 Zuiderzeeland

Geen doorgang!

logo vdWiel

Vanaf dinsdag 15 november is het traject Duinvoet – Onderlangs afgesloten voor alle verkeer wegens bestrating van het betreffende gedeelte. Alternatief is via Duintop naar Onderlangs. De afsluiting zal zo kort mogelijk duren, maar waarschijnlijk wel de rest van de week. Namens de aannemer excuses voor het noodzakelijke ongemak.

Bestrating

logo vdWiel

Vanaf maandag 7 november zullen de werkzaamheden voor de bestrating van fase 1 starten. Dit zal ongetwijfeld soms tot overlast aanleiding geven. Daarvoor wordt begrip gevraagd.
Men zal beginnen bij de eerste woningen van Onderlangs; vanaf ‘de speeltuin’. Daarna volgt Onderlangs vanaf Landscheiding om tenslotte het geheel bij de bestaande woningen van Onderlangs af te ronden. Zodra er meer over de precieze data bekend is, zal het hier worden gemeld.