Kano? Kan niet!

foto kano

In de grote vijver achter Wetland is een kanovaarder gesignaleerd. Dat is NIET de bedoeling op de vijver te varen om meerdere redenen: privacy voor de bewoners van Wetland en de rust voor de aanwezige watervogels. Dit laatste zeker in het broedseizoen!
Het IJsselmeer of Markermeer biedt meer dan voldoende mogelijkheden om te kunnen varen.

Insectenhotel

insectenhotel

Het insectenhotel, gelegen langs het voetpad achter Duinvoet, is weer helemaal klaar voor het seizoen na een facelift van het interieur voor de gasten. Van drie sterren naar vier sterren, zullen we maar zeggen.

insectenhotel

Buurt Bibliotheek

foto buiten boekenkast

Het leek één van onze buurtbewoners wel een leuk idee om ‘ergens’ een openbare boekenkast te (laten) plaatsen. De klussenclub timmerde iets in elkaar. Nou iets? Een robuuste, houten, afgelakte en waterdichte buurt bibliotheek is het geworden. Zaterdag 16 maart is het geplaatst vóór het transformator huisje. En nu maar vullen en lenen. Veel plezier er mee!

foto boekenkast
foto buurt bibliotheek

Nieuwbouw fase 3-4

logo van wijnen

Van Wijnen projectontwikkeling Noord start met de voorbereidingen voor de nieuwbouw fase 3-4. Maandag 26 februari zal V/d Wiel met de te bebouwen terreinen aan de gang gaan. Eerst worden bomen en struiken, die de nieuwbouw in de weg staan, verwijderd. Dat moet volgens de flora- en faunawet vóór het broedseizoen, ongeveer half maart, worden uitgevoerd. De Gemeente Lelystad heeft toestemming gegeven en voorwaarden gesteld.
Het is niet zo dat direct daarna palen zullen worden geheid. Er zal grondverzet moeten worden gedaan en deze grond moet zich ook zetten.
Van Wijnen projectontwikkeling heeft alle bewoners geïnformeerd met een Nieuwsbrief. Mocht u deze niet hebben ontvangen dan kunt u zich melden . Dan wordt een kopie als nog doorgestuurd.

Zone 30 km

Zone 30 km

Op 16 januari heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Lelystad besloten om voor Houtribhoogte een zone 30 km/uur in te stellen. Zie Gemeenteblad 2024, 31612 .
Dit ondanks het verzoek van de Stichting Beheer Houtribhoogte om Houtribhoogte als woonerf te bestemmen. Maar Houtribhoogte voldoet niet aan de criteria.
In een bewoners-app is een discussie gevoerd over het informeren van derden over de maximum snelheid. Het meeste verkeer is echter van de bewoners zelf. Laten wij ons dan in ieder geval voor onze veiligheid aan de geldende maximum snelheid (minder mag ook) houden.
De bekendmaking zelf is opvallend: allereerst de datum van het besluit, 16 januari 2024, terwijl de situatie al sinds de allereerste oplevering van de woningen van kracht is; Grasduinen ontbreekt en er is geen aansluiting Duinvoet – IJsselmeerdijk, dat moet zijn Onderlangs – IJsselmeerdijk. De Gemeente Lelystad zal worden geïnformeerd.
Update: het besluit zal niet worden gewijzigd. De genoemde wegen omsluiten het gehele gebied en de aansluiting Duinvoet – IJsselmeerdijk is op de gemeentelijk kaart correct weergegeven.

Uitvoering Groenbeheer

logo flevo landscaping

Het komende jaar zal het Groenbeheer worden uitgevoerd door flevo landscaping . In het najaar van 2023 zijn vier bedrijven benaderd om een aanbieding te doen op basis van het beheerplan van SmitsRinsma, de beheerder. Daarmee nemen we afscheid van de mensen van Frisia die sinds het begin het Groenbeheer hebben uitgevoerd. Binnenkort starten de besprekingen met de nieuwe aannemer over de restpunten van 2023 en het winteronderhoud.

Opruimen verplicht!

No shit

NOGMAALS:
Tot enorme droevenis en ergernis van bewoners van ons park worden er dagelijks enorme hondendrollen achtergelaten in onze mooie omgeving; vooral langs de wandelpaden maar ook bij de woningen en langs de straten. Het is uw plicht in heel Lelystad uw hond alleen daar uit te laten, waar een uitlaatroute is. De hond moet zijn aangelijnd, altijd! En opruimen met een plastic zakje is ook verplicht: gewooon oprapen en thuis in de afvalbak deponeren. Kleine moeite.
Er is en er wordt melding gemaakt bij handhaving Lelystad!

poepende hond FOEI ! BAH !