Bloemenmengsel gezaaid.

logo Frisia Bergum

Deze week, week 23, zaait Frisia de daarvoor bestemde terreinen in met een zaadmengsel van verschillende bloemen. Ook op sommige bestaande grasvelden. Tot half juni kan dit in principe worden gezaaid, maar deze periode is wel een hele droge periode (niet vergeten: geef de nieuw geplante struiken af en toe een emmer water). Laten we hopen dat het opkomt. Waar het in ieder geval niet opkomt is waar niet gezaaid kon worden als gevolg van opslag of plaatsen van materialen en objecten.

Als deze terreinen inderdaad een bloeiende bloemenzee worden dan wordt het eventuele maairegime daarop aangepast.

Nieuwe beplanting.

gieter water

Het gaat, volgens de verwachting, een droge periode worden. Helpt u mee de planten niet te laten verdrogen (uitgezonderd misschien de Duindoorn). Geef af en toe water. Zeker bij de nieuwe aanplant van de nieuwbouw van Fase 1.

Juridische afwikkelingen

logo duin en water

BELANGRIJK

De projectontwikkelaar Duin & Water, Van Wijnen, heeft de huidige en toekomstige bewoners van Houtribhoogte | Duin & Water uitgenodigd voor een informatieavond. Men wordt verzocht een keuze te maken uit drie verschillende data en zich daarvoor aan te melden. In principe heeft iedere huidige en toekomstige bewoner een schriftelijke uitnodiging met een toelichting ontvangen.
Het gaat daarbij om wijzigingen in verschillende notariële aktes. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de nieuwe bouwplannen. De concept documenten zijn aan een ieder verstuurd.
Tijdens de informatie avond zullen de wijzigingen worden toegelicht en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
De komst van alle bewoners is dringend gewenst!

Groenonderhoud

logo Frisia Bergum

Planning: beplanting fase 1 – in progress. Afmaken snoeien verschillende bomen en struiken: maandag 1 mei. Start maaien 2023: maandag 1 mei.

Opmerkelijke wijziging maaibeleid in Almere: minder vaak maaien .
Een ‘Engels Gazon’ draagt zeker niet bij aan de biodiversiteit. Langer gras geeft insecten meer kans en helpt ook de overlast van de eikenprocessierups te voorkomen.
In Houtribhoogte wordt al een maaibeleid in een een verschillende frequentie toegepast.

Oproep!

logo houtribhoogte

De beplanting van de nieuwbouw fase 1 is / wordt aangebracht. Zichtbaar een verfraaiing voor het geheel. Ook al valt er af en toe wat regen, kan het zeker geen kwaad om af en toe een emmer water te geven. Vooral bij de relatief grotere bomen. Die zullen het het eerste jaar ‘moeilijk’ hebben.

Ernstig overlast!

logo vdWiel

Na de Paasdagen treedt ernstig overlast op: Liander werkt aan de elektrische voeding en de distributie in de wijk en Van der Wiel zal vijver 4 (vijver Duinvoet) opschonen. De betreffende bewoners krijgen zowel van Liander als van Van der Wiel persoonlijk bericht.

De brief van Van der Wiel is hier te downloaden .

Het opschonen van deze vijver is noodzakelijk gebleken na inspectie van de afloop van de verschillende rioolsystemen èn het opzettelijk en wederrechtelijk afsluiten gedurende een (te lange) periode van deze vijver. De projectontwikkelaar bekostigt dit project.

Jaarlijkse bijeenkomst deelgenoten.

illustratie bijeenkomst houtribhoogte

De jaarlijkse bijeenkomst van de deelgenoten vindt plaats op maandag 24 april 2023 vanaf 19:00 uur in de sociëteitsruimte van de watersportvereniging Lelystad (Houtribhaven 2, 8242 PC Lelystad). Omdat een grote opkomst wordt verwacht en er maar beperkt ruimte is (maximaal 80 deelnemers) worden de deelgenoten gevraagd om zich vooraf met deze email link aan te melden met naam en adres.
Bij een grote opkomst zullen we moeten schipperen met de ruimte, maar dat is een watersportvereniging wel toevertrouwd ;-).
Let op: onderstaande reactie is bedoeld voor discussie op de website en NIET voor het aanmelden bij de Stichting Beheer Houtribhoogte.