Vlonder aangepast

foto gaas op de vlonder

Met het natte weer en met wat groene aanslag is de vlonder in het wandelpad achter de vijver van Wetland erg glad. Iemand is er al gevallen. De klussenclub heeft een gaas aangebracht zodat er weer ‘gewoon’ over gelopen kan worden.

Nieuw pad

foto nieuw snipperpad

Nieuw wandelpad gecreëerd om vóór de (voormalige?) speeltuin vanaf Onderlangs naar de IJsselmeerdijk te lopen.
Bij de start van de nieuwbouw is een tijdelijke toegang gemaakt ter plaatse van Onderlangs 1. Het klaphek naar de IJsselmeerdijk is daarvoor verwijderd. Na de oplevering van de woningen van Fase 1 is deze toegang niet direct hersteld en is op spontane wijze een voet- en fietspad langs de nieuwe aanplant ontstaan. Dit is een onwenselijke situatie, dus een nieuwe doorgang gemaakt voorbij het plantvak.
De projectontwikkelaar zal het hek ter plaatse laten herstellen.

Groenbeheer 2024

uitwerking groenbeheer 2024

Woensdag 18 oktober is een opname gemaakt van het huidige groen in de gehele wijk. Naast de beheerder voor het groen en de aannemer (Frisia) liepen ook het bestuur van de Stichting en enkele bewoners mee door de wijk om waar te nemen en opmerkingen te maken. Na afloop zijn afspraken gemaakt voor een uitgebreide werkplanning voor de komende winter en voor 2024. Tijdens de rondgang zijn ook ‘overtredingen’ tegen de gemaakte afspraken vastgesteld. De betreffende bewoners zullen door het bestuur van de Stichting worden gemaand om een en ander te herstellen.
Zodra de werkplanning door de beheerder beschikbaar is, zal deze weer worden gepubliceerd op de website. Frisia is uitgenodigd om een kostenschatting te maken.
Bomen: daar waar bomen te dicht bij de woning staan, zal een boom worden gesnoeid of worden verwijderd. De schaduwwerking van een boom is op zich geen reden om deze te verwijderen mits deze is opgenomen in het plantplan of al aanwezig was bij de aanvang van het project Houtribhoogte.
Het beheer van het groen aangeplant na de nieuwbouw zal in principe pas worden gedaan na een ‘formele’ overdracht door de projectontwikkelaar.
In 2024 zal ook de Gemeente een schouw doen om te zien of het geheel voldoet aan de oorspronkelijk uitgangspunten voor Houtribhoogte.

Houtribhoogte of …

logo houtribhoogte

Houtribhoogte of Duin & Water? Er is wel degelijk verschil. Houtribhoogte is een (deel)wijk in de Kustwijk van Lelystad samen met Parkhaven, Golfpark, Golfresort, Jol, … Binnen de wijk Houtribhoogte ontwikkelt Van Wijnen het project Duin & Water. Dat is dus niet de naam van de wijk, maar van het project en de gerealiseerde woningen van dat project staan in de gemeentelijke wijk Houtribhoogte.

Kustwijk – 2

info waterfront

De gemeente Lelystad heeft grootse plannen met de ontwikkeling van de klust vanaf Lelystad Haven tot aan de Houtribsluizen. Onder de projectnaam Waterfront Kust heeft de gemeente onlangs het stedenbouwkundig plan gepubliceerd. Je vindt dit alle informatie hier

Op dit moment werkt de gemeente aan het bestemmingsplan voor het hele plangebied. Dit komt binnenkort in procedure. In de bestemmingsplanprocedure is ook ruimte voor inspraak door ons als bewoners. Vooruitlopend op die presentatie komt het plan voor Waterfront Kust op dinsdagavond 10 oktober 2023 om 19:30 uur aan de orde in de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Bereikbaarheid. Je vindt de agenda en stukken hier Wethouder Piet van Dijk informeert in deze sessie de raad namens het college van Burgemeester en Wethouders over de stand van zaken, de uitkomsten van een consultatieronde waarbij ook wij als bewoners input hebben kunnen leveren, en het vervolgproces richting bestuurlijke besluitvorming. Eind dit jaar wordt dan de formele bestemmingsplanprocedure verwacht. Daarmee wordt het stedenbouwkundig plan juridisch mogelijk gemaakt.

De commissievergadering van 10 oktober is een goede gelegenheid voor ons als bewoners van de Houtribhoogte om de Raad te laten weten wat we van de plannen vinden. Wil je de gemeenteraadsleden iets meegeven, maak dan gebruik van je recht om in te spreken. Je kunt via een mail aan griffie@lelystad.nl vragen om te mogen inspreken aan het begin van de vergadering. Je krijgt dan kort het woord om de wethouder en de raadsleden toe te spreken. Daarna kan het zijn dat er een paar verduidelijkende vragen worden gesteld vanuit de Raad. Het kan ook zijn dat het stil blijft en dat de voorzitter je vervolgens bedankt voor je inspreken. Hoe dan ook is dit alvast een goede gelegenheid om geluid vanuit de omwonenden kenbaar te maken voordat de formele procedure van start gaat. Maak gebruik van deze mogelijkheid. We zullen jullie ook de komende tijd op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Bewonersavond

illustratie bijeenkomst houtribhoogte

Het bestuur van de Stichting Beheer Houtribhoogte heeft alle bewoners met een eenvoudige flyer uitgenodigd voor een bewonersavond op 12 oktober a.s. in de Sociëteitsruimte van de Watersport Vereniging Lelystad. Zaal open vanaf 19:15 uur; aanvang 19:30 uur.

Twee verzoeken:

  • Graag aanmelden vóór 10 oktober met een email .
  • In verband met de beperkte ruimte per woning één vertegenwoordiger.

Tijdens de bijeenkomst kunnen vragen worden gesteld. Vragen kunnen ook vooraf per email worden gestuurd.

Plannen Kustwijk

Toekomstig Bataviakwartier

De Gemeente Lelystad wil verdere ontwikkeling van de Kustwijk waar ook Houtribhoogte toe behoort. Er zijn 3 deelplannen richting het westen: Bataviakwartier, Saerdam en Meerdijkhaven. Volgens de berichtgeving van Omroep Flevoland is een aanbestedingsplan voor het Bataviakwartier gepubliceerd om investeerders en ontwikkelaars te informeren.
Bewoners hebben tijdens twee informatieavonden de gelegenheid gehad om hun zienswijze te geven, maar het ziet er toch wel een beetje naar uit alsof de Gemeente Lelystad ‘gewoon’ de door een derde partij uitgewerkte studies er door wil drukken. Zo wil men in de zomer van 2024 het bestemmingsplan (alleen Bataviakwartier?) lasten vaststellen door de Gemeenteraad.
Er zijn blijkbaar geen andere prioriteiten in Lelystad. De verkeerssituatie bij Bataviastad is nu al problematisch, dat zal dan dus wel erger worden.

info waterfront