Nieuwsbrief Bestuur Stichting Beheer

Om het het beheer van Houtribhoogte goed te kunnen uitvoeren hebben enkele leden van het bestuur van de Stichting Beheer Houtribhoogte hun taak en het beleid nog eens onder de aandacht gebracht door middel van een circulaire. Daarin wordt ook aangegeven dat er meer aandacht aan handhaving zal worden besteed. De komende weken zal worden geïnventariseerd waar er niet overeenkomstig de afspraken ongewenste situaties zijn ontstaan. De afspraken zijn hier op deze webpagina terug te vinden. De Stichting Beheer zal u er in voorkomende gevallen op wijzen. [Aangezien de circulaire huis-aan-huis is verspreid, is geen kopie opgenomen op de website.]
Datum: 17 februari 2019