Stichting Beheer Houtribhoogte

Heeft u aanvullingen, verbeteringen en / of zelf gemaakte foto’s? Neem dan even  met de redactie contact op.

De Stichting Beheer Houtribhoogte is gevestigd in Rotterdam en is ingeschreven in het handelsregister door de Kamer van Koophandel.

De Stichting heeft ten doel:a. het beheer, onderhoud, herstel en vernieuwing van de mandeligheid met ontsluitingen, verhardingen, watergangen, bruggen, riolering, beplanting en andere voorzieningen en het aangaan van rechtshandelingen strekkende tot het doen verrichten van werkzaamheden in het kader daarvan;

b. het beheren van de fondsen die gevormd worden uit stortingen van de mandelige eigenaren, ter bestrijding van de kosten van het beheer, onderhoud, herstel en vernieuwing als onder a. genoemd;

c. het uitvoeren van de taken die in de akte van mandeligheid of bij nader besluit van de vergadering van deelgenoten van de mandeligheid aan de Stichting zijn opgedragen;

d. het in beheer nemen van grond of water en het verwerven van registergoederen, gelegen in het gebied Houtribhoogte.

Voor de inrichting en het onderhoud van het landschap van Park Houtribhoogte hanteert de Stichting de toelichting van de Stijlgroep (landschapsarchitecten).

Reglementen en voorschriften

Statuten Stichting Beheer 

Bewonersreglement zoals opgesteld in 2008.

Parkreglement

Tekening toegestane satellietontvanger (schotelantenne). Plaatsing toegestaan uitsluitend na aanmelding vooraf bij de Stichting Beheer

.Voor het plaatsen van zonnepanelen is vooraf toestemming nodig van de Stichting Beheer op basis van de technische omschrijving (aantal, type, lay-out…) van het project. Lees daarnaast deze informatie 

Groenonderhoud

Voor de planning en uitvoering van het groenonderhoud maakt de Stichting Beheer gebruik van de Supportgroep Groen (v/h klankbordgroep) van enkele deelgenoten / bewoners.

Daarnaast inventariseert deze Supportgroep Groen namens de Stichting Beheer jaarlijks de individuele wensen van de bewoners.

Het groenonderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig een door het bestuur goedgekeurd plan voor het lopende jaar.

Het groenonderhoud wordt, voor een gedeelte onder beheer van de Stichting, uitgevoerd overeenkomstig de uitgangspunten van de Stijlgroep. De projectontwikkelaar beheert het overige gedeelte.

Laatste berichten

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

bord verboden voor honden

Honden aan de lijn 

Tijdens de bewonersbijeenkomst van 20 februari zijn de regels binnen Houtribhoogte voor het uitlaten van honden …

Groenonderhoud 

Volgende week is de maaiboot beschikbaar en zal het riet in de vijver V7 en V8 worden gemaakt. Het gemaaide riet …

Groenonderhoud 

Komende weken wordt Houtribhoogte ‘Winterklaar’ gemaakt: de te bebouwen terreinen zullen worden gemaaid, het riet..

Verzakking in de meterkast 

Er zijn verzakkingen vastgesteld van de 380 Volt elektrakabel naar de woning. Dit kan een levensgevaarlijke situatie opleveren: kortsluiting, brand. Controleer even de..

Nieuwsbrief Bestuur Stichting Beheer 

Om het het beheer van Houtribhoogte goed te kunnen uitvoeren hebben enkele leden van het bestuur van de Stichting Beheer Houtribhoogte hun taak en het beleid..

Groen onderhoud 

Deze week zal Frisia starten met het snoeien van bomen en struiken. Daarbij zullen veel spontaan opgekomen populieren en wilgen flink worden gekortwiekt, anders..