Notice: Undefined index: count in /home/houtribhoogte/domains/houtribhoogte.com/public_html/wp-content/plugins/brizy-pro/content/placeholders/post-loop-pagination.php on line 48

Warning: Division by zero in /home/houtribhoogte/domains/houtribhoogte.com/public_html/wp-content/plugins/brizy-pro/content/placeholders/post-loop-pagination.php on line 48

Stichting Beheer Houtribhoogte

Heeft u aanvullingen, verbeteringen en / of zelf gemaakte foto's? Neem dan even  met de redactie contact op.

De Stichting Beheer Houtribhoogte is gevestigd in Rotterdam en is ingeschreven in het handelsregister door de Kamer van Koophandel.

De Stichting heeft ten doel:a. het beheer, onderhoud, herstel en vernieuwing van de mandeligheid met ontsluitingen, verhardingen, watergangen, bruggen, riolering, beplanting en andere voorzieningen en het aangaan van rechtshandelingen strekkende tot het doen verrichten van werkzaamheden in het kader daarvan;

b. het beheren van de fondsen die gevormd worden uit stortingen van de mandelige eigenaren, ter bestrijding van de kosten van het beheer, onderhoud, herstel en vernieuwing als onder a. genoemd;

c. het uitvoeren van de taken die in de akte van mandeligheid of bij nader besluit van de vergadering van deelgenoten van de mandeligheid aan de Stichting zijn opgedragen;

d. het in beheer nemen van grond of water en het verwerven van registergoederen, gelegen in het gebied Houtribhoogte.

Voor de inrichting en het onderhoud van het landschap van Park Houtribhoogte hanteert de Stichting de toelichting van de Stijlgroep (landschapsarchitecten).

Reglementen en voorschriften

Statuten Stichting Beheer 

Bewonersreglement zoals opgesteld in 2008.

Parkreglement

Tekening toegestane satellietontvanger (schotelantenne). Plaatsing toegestaan uitsluitend na aanmelding vooraf bij de Stichting Beheer

.Voor het plaatsen van zonnepanelen is vooraf toestemming nodig van de Stichting Beheer op basis van de technische omschrijving (aantal, type, lay-out...) van het project. Lees daarnaast deze informatie 

Groenonderhoud

Voor de planning en uitvoering van het groenonderhoud maakt de Stichting Beheer gebruik van de Supportgroep Groen (v/h klankbordgroep) van enkele deelgenoten / bewoners.

Daarnaast inventariseert deze Supportgroep Groen namens de Stichting Beheer jaarlijks de individuele wensen van de bewoners.

Het groenonderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig een door het bestuur goedgekeurd plan voor het lopende jaar.

Het groenonderhoud wordt, voor een gedeelte onder beheer van de Stichting, uitgevoerd overeenkomstig de uitgangspunten van de Stijlgroep. De projectontwikkelaar beheert het overige gedeelte.

Laatste berichten

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Opruimen dugout trapveldje 

De dugout is ruim 6 jaar geleden in elkaar gezet door een aantal jongeren uit de buurt. Toen we vanmiddag met de klus begonnen liep Sebas Hamminga langs.

Omheining Houtribhoogte 

Om 13.00 uur kwam de watervaste klussenclub bij elkaar om door de HVC vernielde omheiningpaaltjes bij de plasticcontainer te vervangen.

Redden van de zwerftafels 

Zaterdag was de complete klussenclub Houtribhoogte weer actief. Om te voorkomen dat de poten van de buurtpicknicktafels wegrotten..