Groenonderhoud

Komende weken wordt Houtribhoogte ‘Winterklaar’ gemaakt: de te bebouwen terreinen zullen worden gemaaid, het riet aan de oevers van vijver V1, V7 en V8 ook, afhankelijk van de beschikbaarheid van de boot en met in achtneming van de voorschriften om oud riet te laten staan. Het snoeien van struiken zal na december worden uitgevoerd. Bomen worden in principe NIET gesnoeid.
Datum: 7 oktober 2019