6 februari Bestuur Stichting

Op 6 februari heeft er een vergadering van het bestuur van de stichting plaatsgevonden. De aantekeningen van de bewonersbijeenkomst van 20 december staan op de website. Notulen ».