12 november Groenonderhoud

Volgende week is de maaiboot beschikbaar en zal het riet in de vijver V7 en V8 worden gemaakt. Het gemaaide riet zal tijdens het snoeien in de wintermaanden (januari – februari) worden afgevoerd.