Groenonderhoud

Volgende week is de maaiboot beschikbaar en zal het riet in de vijver V7 en V8 worden gemaakt. Het gemaaide riet zal tijdens het snoeien in de wintermaanden (januari – februari) worden afgevoerd.
Datum: 12 november 2019